سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مجلس خبرگان رهبری 
نماینده  
 
ادامه دارد 
اجرائی 
همکاری 
سازمان بازرسى نیروهاى مسلح 
رییس  
 
ادامه دارد 
علمی و اجرائی 
همکاری 
وزارت اطلاعات 
قائم مقام 
 
 
اجرائی 
همکاری 
کمیته انقلاب اسلامی 
فرمانده کمیته انقلاب اسلامی آبادان 
 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
دادستان انقلاب کل کشور 
قائم مقام دادستان 
 
 
علمی ، اجرائی