با اتکا به رهبری، نخبگان جامعه، جوانان و ملت، ایران باید در دنیا بدرخشد
44 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : مگ ایران
تعداد شرکت کننده : 0

 نماينده مردم استان خوزستان در مجلس خبرگان گفت: در حال حاضر مهمترين عامل رشد و قدرت کشورها، تکنولوژي است؛ بنابراين هرچه بنيان هاي علمي کشورمان بالا رود، قدرت مان نيز بالاتر خواهد رفت.
    حجت الاسلام والمسلمين علي فلاحيان وزير اسبق اطلاعات در گفتگو با ايسنا اظهار داشت: هرچه کشور قدرت بيشتري داشته باشد، در آينده در مقابل چالش ها به خوبي مي تواند برخورد کند. بنابراين مسائلي مانند محيط زيست و انرژي بايد مورد توجه قرار گيرد. وي افزود: در صورتي که کشورمان از قدرت بيشتري برخوردار باشد، يقينا مي تواند در دنيا حرف خود را به اثبات برساند زيرا امروز در دنيا مي گويند که سياست از قدرت نشأت مي گيرد و زماني مي توانيم حق خود را بگيريم که قدرت بيشتري داشته باشيم.
    وي گفت: در حال حاضر نيز در سازمان ملل، کشورهاي پيشرفته به دليل قدرت زياد، حق وتو دارند. بنابراين اگر فرهنگ سياسي دنيا آن است که هر کسي که قدرت بيشتري دارد، حق بيشتري نيز خواهد داشت، ما هم بايد روز به روز قدرت مان را بيشتر کنيم تا با اتکا به رهبري، نخبگان جامعه، جوانان و ملت، ايران در دنيا بدرخشد.

آدرس اینترنتی