آرمان امام راحل در حال تحقق است
42 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سایت ایت الله فلاحیان
تعداد شرکت کننده : 0

وزير اسبق اطلاعات با بيان اين كه راهپيمايي روز قدس امسال با استقبال همه مسلمانان جهان مواجه شده است، گفت: بيداري ملت ها هميشه آرزو و آرمان امام راحل بوده و در حال حاضر نيز در حال تحقق است.

علي فلاحيان در حاشيه راهپيمايي روز جهاني قدس در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، اظهار داشت: حضور مردم در راهپيمايي روز جهاني قدس امسال از سال هاي گذشته بسيار بهتر و با جمعيت بيشتري همراه بوده است.

وي افزود:‌ اين حضور پرشور به دليل تحقق بيداري اسلامي در بسياري از كشورهاي اسلامي است، چرا كه مردم ايران با اين بيداري اسلامي منطقه نتيجه حضور خود در راهپيمايي‌هاي سال گذشته را ديدند.

اين نماينده مجلس خبرگان رهبري در پايان گفت:‌ امروز مي بينيم مردم منطقه بيدار شدند و با تحولاتي كه در برخي از كشورها شاهديم، حكام دست نشانده غربي ها رفته رفته كنار مي‌رودند و دولت هاي مردمي جاي آن ها را مي گيرند.

 

وزير اسبق اطلاعات با بيان اين كه راهپيمايي روز قدس امسال با استقبال همه مسلمانان جهان مواجه شده است، گفت: بيداري ملت ها هميشه آرزو و آرمان امام راحل بوده و در حال حاضر نيز در حال تحقق است.

علي فلاحيان در حاشيه راهپيمايي روز جهاني قدس در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، اظهار داشت: حضور مردم در راهپيمايي روز جهاني قدس امسال از سال هاي گذشته بسيار بهتر و با جمعيت بيشتري همراه بوده است.

وي افزود:‌ اين حضور پرشور به دليل تحقق بيداري اسلامي در بسياري از كشورهاي اسلامي است، چرا كه مردم ايران با اين بيداري اسلامي منطقه نتيجه حضور خود در راهپيمايي‌هاي سال گذشته را ديدند.

اين نماينده مجلس خبرگان رهبري در پايان گفت:‌ امروز مي بينيم مردم منطقه بيدار شدند و با تحولاتي كه در برخي از كشورها شاهديم، حكام دست نشانده غربي ها رفته رفته كنار مي‌رودند و دولت هاي مردمي جاي آن ها را مي گيرند.

آدرس اینترنتی